Rosentours
Rosentours
אנא המתן בזמן שהמערכת מאתרת נתונים

טיסות מתל אביב, ישראל לבריסל, בלגיה

נמצאו 200 תוצאות 23/03/2019 - 30/03/2019
תאריך המראה נחיתה פרטי הטיסה & זמן המתנה מספר טיסה & סוג מטוס מחיר
 • 23/03 05:20 08:25 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $279
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  24/03 07:20 09:35 ורשה (WAW) - בריסל (BRU) LO-235
  EMBRAER EMB 170 / EMB 175
  30/03 19:30 21:35 בריסל (BRU) - ורשה (WAW) LO-234
  E75
        עצירת ביניים: בורשה  
  30/03 22:20 04:05 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-151
  Boeing 737-800
 • 23/03 05:20 08:25 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $304
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  24/03 07:20 09:35 ורשה (WAW) - בריסל (BRU) LO-235
  EMBRAER EMB 170 / EMB 175
  30/03 07:45 09:50 בריסל (BRU) - ורשה (WAW) LO-232
  E75
        עצירת ביניים: בורשה  
  30/03 22:20 04:05 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-151
  Boeing 737-800
 • 23/03 05:20 08:25 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $319
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  23/03 20:00 22:10 ורשה (WAW) - בריסל (BRU) LO-231
  E75
  30/03 19:30 21:35 בריסל (BRU) - ורשה (WAW) LO-234
  E75
        עצירת ביניים: בורשה  
  30/03 22:20 04:05 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-151
  Boeing 737-800
 • 23/03 05:20 08:25 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $319
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  23/03 16:30 18:40 ורשה (WAW) - בריסל (BRU) LO-233
  E75
  30/03 19:30 21:35 בריסל (BRU) - ורשה (WAW) LO-234
  E75
        עצירת ביניים: בורשה  
  30/03 22:20 04:05 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-151
  Boeing 737-800
 • 23/03 05:20 08:25 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $344
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  23/03 20:00 22:10 ורשה (WAW) - בריסל (BRU) LO-231
  E75
  30/03 07:45 09:50 בריסל (BRU) - ורשה (WAW) LO-232
  E75
        עצירת ביניים: בורשה  
  30/03 22:20 04:05 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-151
  Boeing 737-800
 • 23/03 05:20 08:25 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $344
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  23/03 16:30 18:40 ורשה (WAW) - בריסל (BRU) LO-233
  E75
  30/03 07:45 09:50 בריסל (BRU) - ורשה (WAW) LO-232
  E75
        עצירת ביניים: בורשה  
  30/03 22:20 04:05 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-151
  Boeing 737-800
 • 23/03 15:20 18:50 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-787
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 20:10 21:45 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1941
  Airbus A321-100/200
  30/03 08:00 13:20 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1942
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 01:00 04:20 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-791
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:45 14:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1943
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 07:20 10:40 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:45 14:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1943
  32B
  30/03 08:00 13:20 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1942
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 05:15 08:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-793
  32B
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 05:15 08:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-793
  32B
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:45 14:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1943
  32B
  30/03 08:00 13:20 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1942
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 10:20 13:50 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 20:10 21:45 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1941
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 07:20 10:40 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 20:10 21:45 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1941
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 10:20 13:50 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 08:00 13:20 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1942
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 01:00 04:20 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-791
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 06:10 09:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) TK-809
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 15:20 18:50 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-787
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 20:10 21:45 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1941
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 07:20 10:40 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:45 14:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1943
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 05:15 08:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-793
  32B
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:45 14:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1943
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 10:20 13:50 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 07:20 10:40 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 01:00 04:20 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-791
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 09:15 10:55 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1937
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 12:15 15:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-795
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $374
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 20:10 21:45 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1941
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 17:05 20:15 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-689
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $415
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  23/03 21:15 22:40 מינכן (MUC) - בריסל (BRU) LH-2294
  32A
  30/03 21:15 03:35 בריסל (BRU) - תל אביב (TLV) SN-3293
  Airbus A320-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $421
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 21:25 22:25 פרנקפורט (FRA) - בריסל (BRU) LH-1024
  32N
  30/03 21:15 03:35 בריסל (BRU) - תל אביב (TLV) SN-3293
  Airbus A320-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $421
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 17:25 18:25 פרנקפורט (FRA) - בריסל (BRU) LH-1018
  32N
  30/03 21:15 03:35 בריסל (BRU) - תל אביב (TLV) SN-3293
  Airbus A320-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $421
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 13:25 14:25 פרנקפורט (FRA) - בריסל (BRU) LH-1012
  32N
  30/03 21:15 03:35 בריסל (BRU) - תל אביב (TLV) SN-3293
  Airbus A320-100/200
 • 23/03 05:20 08:40 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-257
  32B
  מחיר:
  $422
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 17:55 19:10 ציריך (ZRH) - בריסל (BRU) LX-788
  Airbus A319
  30/03 21:15 03:35 בריסל (BRU) - תל אביב (TLV) SN-3293
  Airbus A320-100/200
 • 23/03 05:20 08:40 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-257
  32B
  מחיר:
  $422
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 13:00 14:15 ציריך (ZRH) - בריסל (BRU) LX-780
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
  30/03 21:15 03:35 בריסל (BRU) - תל אביב (TLV) SN-3293
  Airbus A320-100/200
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $431
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 13:07 15:11 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7183
  TRN
  30/03 15:52 17:25 BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) - אמסטרדם (AMS) KL-2974
  TRN
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $431
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 10:39 12:34 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7179
  TRN
  30/03 15:52 17:25 BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) - אמסטרדם (AMS) KL-2974
  TRN
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $431
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 08:08 09:43 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7181
  TRN
  30/03 15:52 17:25 BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) - אמסטרדם (AMS) KL-2974
  TRN
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 01:00 04:20 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-791
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 09:15 10:55 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1937
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 12:15 15:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-795
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 20:10 21:45 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1941
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 10:20 13:50 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 07:20 10:40 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:15 08:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-793
  32B
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:45 14:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1943
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:15 08:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-793
  32B
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 15:20 18:50 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-787
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 20:10 21:45 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1941
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 07:20 10:40 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 20:10 21:45 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1941
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 01:00 04:20 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-791
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:45 14:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1943
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 10:20 13:50 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 20:10 21:45 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1941
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 06:10 09:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) TK-809
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 07:20 10:40 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $442
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:45 14:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1943
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 01:45 03:55 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-792
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:20 09:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $443
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 17:25 18:25 פרנקפורט (FRA) - בריסל (BRU) LH-1018
  32N
  30/03 21:15 03:35 בריסל (BRU) - תל אביב (TLV) SN-3293
  Airbus A320-100/200
 • 23/03 05:20 09:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $443
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 13:25 14:25 פרנקפורט (FRA) - בריסל (BRU) LH-1012
  32N
  30/03 21:15 03:35 בריסל (BRU) - תל אביב (TLV) SN-3293
  Airbus A320-100/200
 • 23/03 05:20 09:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $443
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 11:25 12:25 פרנקפורט (FRA) - בריסל (BRU) LH-1010
  Airbus A319
  30/03 21:15 03:35 בריסל (BRU) - תל אביב (TLV) SN-3293
  Airbus A320-100/200
 • 23/03 07:30 11:40 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1321
  32A
  מחיר:
  $446
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 19:07 20:43 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7187
  TRN
  30/03 15:52 17:25 BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) - אמסטרדם (AMS) KL-2974
  TRN
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 07:30 11:40 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1321
  32A
  מחיר:
  $446
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 16:07 17:43 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7185
  TRN
  30/03 15:52 17:25 BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) - אמסטרדם (AMS) KL-2974
  TRN
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 07:30 11:40 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1321
  32A
  מחיר:
  $446
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 13:07 15:11 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7183
  TRN
  30/03 15:52 17:25 BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) - אמסטרדם (AMS) KL-2974
  TRN
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 05:15 09:20 תל אביב (TLV) - אמסטרדם (AMS) KL-462
  73J
  מחיר:
  $453
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  23/03 13:34 15:08 אמסטרדם (AMS) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) KL-2973
  TRN
  30/03 15:52 17:25 BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) - אמסטרדם (AMS) KL-2974
  TRN
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 05:15 09:20 תל אביב (TLV) - אמסטרדם (AMS) KL-462
  73J
  מחיר:
  $453
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  23/03 10:34 12:08 אמסטרדם (AMS) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) KL-2969
  TRN
  30/03 15:52 17:25 BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) - אמסטרדם (AMS) KL-2974
  TRN
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 05:15 09:20 תל אביב (TLV) - אמסטרדם (AMS) KL-462
  73J
  מחיר:
  $453
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  23/03 15:34 17:08 אמסטרדם (AMS) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) KL-2977
  TRN
  30/03 15:52 17:25 BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) - אמסטרדם (AMS) KL-2974
  TRN
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 05:15 09:20 תל אביב (TLV) - אמסטרדם (AMS) KL-462
  73J
  מחיר:
  $453
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  23/03 11:34 13:08 אמסטרדם (AMS) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) KL-2971
  TRN
  30/03 15:52 17:25 BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) - אמסטרדם (AMS) KL-2974
  TRN
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 17:05 20:15 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-689
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $454
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  23/03 21:15 22:40 מינכן (MUC) - בריסל (BRU) LH-2294
  32A
  30/03 20:15 21:30 בריסל (BRU) - מינכן (MUC) LH-2293
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $459
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 13:25 14:25 פרנקפורט (FRA) - בריסל (BRU) LH-1012
  32N
  30/03 20:15 21:30 בריסל (BRU) - מינכן (MUC) LH-2293
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $459
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 21:25 22:25 פרנקפורט (FRA) - בריסל (BRU) LH-1024
  32N
  30/03 20:15 21:30 בריסל (BRU) - מינכן (MUC) LH-2293
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $459
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 17:25 18:25 פרנקפורט (FRA) - בריסל (BRU) LH-1018
  32N
  30/03 20:15 21:30 בריסל (BRU) - מינכן (MUC) LH-2293
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:20 08:40 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-257
  32B
  מחיר:
  $460
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 13:00 14:15 ציריך (ZRH) - בריסל (BRU) LX-780
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
  30/03 20:15 21:30 בריסל (BRU) - מינכן (MUC) LH-2293
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:20 08:40 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-257
  32B
  מחיר:
  $460
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 17:55 19:10 ציריך (ZRH) - בריסל (BRU) LX-788
  Airbus A319
  30/03 20:15 21:30 בריסל (BRU) - מינכן (MUC) LH-2293
  Canadair CRJ 900
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $478
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 10:39 12:34 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7179
  TRN
  30/03 18:05 18:55 בריסל (BRU) - אמסטרדם (AMS) KL-1732
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $478
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 08:08 09:43 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7181
  TRN
  30/03 18:05 18:55 בריסל (BRU) - אמסטרדם (AMS) KL-1732
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $478
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 08:08 09:43 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7181
  TRN
  30/03 14:45 15:35 בריסל (BRU) - אמסטרדם (AMS) KL-1726
  E75
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $478
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 13:07 15:11 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7183
  TRN
  30/03 18:05 18:55 בריסל (BRU) - אמסטרדם (AMS) KL-1732
  EMBRAER EMB 190 / EMB 195
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $478
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 10:39 12:34 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7179
  TRN
  30/03 14:45 15:35 בריסל (BRU) - אמסטרדם (AMS) KL-1726
  E75
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $478
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 13:07 15:11 פריז שרל דה גול (CDG) - BRUSSELS MIDI RR STA (ZYR) AF-7183
  TRN
  30/03 14:45 15:35 בריסל (BRU) - אמסטרדם (AMS) KL-1726
  E75
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 05:15 08:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-793
  32B
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:35 17:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1939
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  30/03 22:25 00:35 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-790
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 01:00 04:20 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-791
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:45 14:20 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1943
  32B
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  30/03 22:25 00:35 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-790
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 10:20 13:50 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $479
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 20:10 21:45 איסטנבול (IST) - בריסל (BRU) TK-1941
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:15 20:30 בריסל (BRU) - איסטנבול (IST) TK-1944
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  30/03 22:25 00:35 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-790
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 06:10 09:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) TK-809
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $479
  לפרטים