Rosentours
Rosentours
אנא המתן בזמן שהמערכת מאתרת נתונים

טיסות מתל אביב, ישראל לברצלונה, ספרד

נמצאו 200 תוצאות 23/03/2019 - 30/03/2019
תאריך המראה נחיתה פרטי הטיסה & זמן המתנה מספר טיסה & סוג מטוס מחיר
 • 23/03 05:20 08:25 תל אביב (TLV) - ורשה (WAW) LO-152
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $300
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בורשה  
  23/03 09:15 12:25 ורשה (WAW) - ברצלונה (BCN) LO-437
  Boeing 737-800
  30/03 13:10 16:15 ברצלונה (BCN) - ורשה (WAW) LO-438
  Boeing 737-800
        עצירת ביניים: בורשה  
  30/03 22:20 04:05 ורשה (WAW) - תל אביב (TLV) LO-151
  Boeing 737-800
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $413
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 17:50 19:50 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1549
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $413
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 20:20 22:20 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1249
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $413
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 19:30 21:30 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1049
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $413
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 17:50 19:30 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1248
  Airbus A320-100/200
  30/03 17:50 19:50 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1549
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $413
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 17:50 19:30 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1248
  Airbus A320-100/200
  30/03 19:30 21:30 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1049
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $413
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 17:50 19:30 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1248
  Airbus A320-100/200
  30/03 20:20 22:20 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1249
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $421
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 12:05 14:05 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1349
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $421
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 14:55 16:50 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1649
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $421
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 17:50 19:30 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1248
  Airbus A320-100/200
  30/03 14:55 16:50 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1649
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $421
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 17:50 19:30 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1248
  Airbus A320-100/200
  30/03 12:05 14:05 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1349
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $444
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 17:50 19:50 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1549
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $444
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 20:20 22:20 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1249
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $444
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 19:30 21:30 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1049
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $446
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 06:00 08:30 ברצלונה (BCN) - אמסטרדם (AMS) KL-1662
  Boeing 737-800 (winglets)
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 18:10 22:20 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1621
  Airbus A320-100/200
  מחיר:
  $446
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  24/03 17:50 19:30 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1248
  Airbus A320-100/200
  30/03 06:00 08:30 ברצלונה (BCN) - אמסטרדם (AMS) KL-1662
  Boeing 737-800 (winglets)
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 05:30 08:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) PC-786
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $448
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול שדה תעופה סביחה  
  23/03 10:00 11:45 איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) - ברצלונה (BCN) PC-1091
  Airbus A320-100/200
  30/03 12:40 18:20 ברצלונה (BCN) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) PC-1092
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול שדה תעופה סביחה  
  30/03 21:30 23:45 איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) - תל אביב (TLV) PC-7231
  Boeing 737-800
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $451
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 12:05 14:05 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1349
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $451
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 21:10 22:55 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1448
  Airbus A320-100/200
  30/03 14:55 16:50 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1649
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $455
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 17:50 19:30 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1248
  Airbus A320-100/200
  30/03 20:20 22:20 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1249
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $455
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 17:50 19:30 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1248
  Airbus A320-100/200
  30/03 17:50 19:50 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1549
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $455
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 17:50 19:30 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1248
  Airbus A320-100/200
  30/03 19:30 21:30 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1049
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 05:20 08:40 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-257
  32B
  מחיר:
  $461
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 17:25 19:10 ציריך (ZRH) - ברצלונה (BCN) LX-1956
  Airbus A321-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 16:00 19:20 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $461
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 21:15 22:55 ציריך (ZRH) - ברצלונה (BCN) LX-1950
  32B
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 16:00 19:20 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $461
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  24/03 07:10 09:00 ציריך (ZRH) - ברצלונה (BCN) LX-1952
  Airbus A321-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:20 08:40 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-257
  32B
  מחיר:
  $461
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 12:20 14:00 ציריך (ZRH) - ברצלונה (BCN) LX-1954
  Airbus A320-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 17:05 20:15 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-689
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $481
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  24/03 06:30 08:30 מינכן (MUC) - ברצלונה (BCN) LH-1808
  Airbus A320-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 16:00 19:20 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $490
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 21:15 22:55 ציריך (ZRH) - ברצלונה (BCN) LX-1950
  32B
  30/03 19:55 21:45 ברצלונה (BCN) - ציריך (ZRH) LX-1957
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  30/03 22:40 04:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:20 08:40 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-257
  32B
  מחיר:
  $490
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 12:20 14:00 ציריך (ZRH) - ברצלונה (BCN) LX-1954
  Airbus A320-100/200
  30/03 19:55 21:45 ברצלונה (BCN) - ציריך (ZRH) LX-1957
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  30/03 22:40 04:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $499
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 16:00 18:00 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1132
  Airbus A321-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $499
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 13:05 15:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1128
  Airbus A321-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 06:10 09:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) TK-809
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $501
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:25 17:15 איסטנבול (IST) - ברצלונה (BCN) TK-1855
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:10 20:35 ברצלונה (BCN) - איסטנבול (IST) TK-1468
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 07:20 10:40 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $501
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:25 17:15 איסטנבול (IST) - ברצלונה (BCN) TK-1855
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:10 20:35 ברצלונה (BCN) - איסטנבול (IST) TK-1468
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 01:00 04:20 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-791
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $501
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 08:45 10:25 איסטנבול (IST) - ברצלונה (BCN) TK-1853
  Airbus A330-200
  30/03 15:10 20:35 ברצלונה (BCN) - איסטנבול (IST) TK-1468
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 10:20 13:50 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-785
  Airbus A330-300
  מחיר:
  $501
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 15:25 17:15 איסטנבול (IST) - ברצלונה (BCN) TK-1855
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:10 20:35 ברצלונה (BCN) - איסטנבול (IST) TK-1468
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 05:15 09:20 תל אביב (TLV) - אמסטרדם (AMS) KL-462
  73J
  מחיר:
  $510
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  23/03 16:55 19:05 אמסטרדם (AMS) - ברצלונה (BCN) KL-1675
  Boeing 737-700 (winglets)
  30/03 06:00 08:30 ברצלונה (BCN) - אמסטרדם (AMS) KL-1662
  Boeing 737-800 (winglets)
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 05:20 09:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $521
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 13:05 15:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1128
  Airbus A321-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $521
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 17:05 19:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1134
  Airbus A321-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:20 09:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $521
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 11:05 13:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1130
  Airbus A321-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 06:55 08:40 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1148
  Airbus A320-100/200
  30/03 20:20 22:20 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1249
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 06:55 08:40 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1148
  Airbus A320-100/200
  30/03 19:30 21:30 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1049
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $525
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 06:55 08:40 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1148
  Airbus A320-100/200
  30/03 17:50 19:50 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1549
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $527
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 13:05 15:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1128
  Airbus A321-100/200
  30/03 19:55 21:45 ברצלונה (BCN) - ציריך (ZRH) LX-1957
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  30/03 22:40 04:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $527
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 16:00 18:00 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1132
  Airbus A321-100/200
  30/03 19:55 21:45 ברצלונה (BCN) - ציריך (ZRH) LX-1957
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  30/03 22:40 04:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $549
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 17:05 19:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1134
  Airbus A321-100/200
  30/03 19:55 21:45 ברצלונה (BCN) - ציריך (ZRH) LX-1957
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  30/03 22:40 04:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:20 09:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $549
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 11:05 13:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1130
  Airbus A321-100/200
  30/03 19:55 21:45 ברצלונה (BCN) - ציריך (ZRH) LX-1957
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  30/03 22:40 04:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:20 09:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $549
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 13:05 15:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1128
  Airbus A321-100/200
  30/03 19:55 21:45 ברצלונה (BCN) - ציריך (ZRH) LX-1957
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  30/03 22:40 04:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 18:35 21:25 תל אביב (TLV) - וינה (VIE) OS-862
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $561
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בוינה  
  24/03 12:20 14:50 וינה (VIE) - ברצלונה (BCN) OS-8849
  Airbus A320-100/200
  30/03 09:25 11:55 ברצלונה (BCN) - וינה (VIE) OS-8878
  32A
        עצירת ביניים: בוינה  
  30/03 20:45 02:10 וינה (VIE) - תל אביב (TLV) OS-859
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 06:00 10:25 תל אביב (TLV) - מדריד (MAD) IB-3317
  Airbus A330-200
  מחיר:
  $583
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במדריד  
  23/03 11:30 12:45 מדריד (MAD) - ברצלונה (BCN) IB-1130
  32A
  30/03 23:10 05:15 ברצלונה (BCN) - תל אביב (TLV) IB-5523
  Airbus A320-100/200
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $588
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 06:55 08:40 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1148
  Airbus A320-100/200
  30/03 17:20 19:45 ברצלונה (BCN) - אמסטרדם (AMS) KL-1674
  Boeing 737-800 (winglets)
        עצירת ביניים: באמסטרדם  
  30/03 20:55 03:20 אמסטרדם (AMS) - תל אביב (TLV) KL-463
  73J
 • 23/03 05:30 08:45 תל אביב (TLV) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) PC-786
  Boeing 737-800
  מחיר:
  $603
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול שדה תעופה סביחה  
  23/03 10:00 11:45 איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) - ברצלונה (BCN) PC-1091
  Airbus A320-100/200
  30/03 12:40 18:20 ברצלונה (BCN) - איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) PC-1092
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: באיסטנבול שדה תעופה סביחה  
  30/03 20:15 22:20 איסטנבול שדה תעופה סביחה (SAW) - תל אביב (TLV) PC-785
  Boeing 737-800
 • 23/03 05:20 08:40 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-257
  32B
  מחיר:
  $604
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 12:20 14:00 ציריך (ZRH) - ברצלונה (BCN) LX-1954
  Airbus A320-100/200
  30/03 15:45 17:45 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1813
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 16:00 19:20 תל אביב (TLV) - ציריך (ZRH) LX-253
  Boeing 777-300ER
  מחיר:
  $604
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בציריך  
  23/03 21:15 22:55 ציריך (ZRH) - ברצלונה (BCN) LX-1950
  32B
  30/03 15:45 17:45 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1813
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 16:20 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $609
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 21:15 23:15 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1138
  Airbus A321-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 06:00 10:25 תל אביב (TLV) - מדריד (MAD) IB-3317
  Airbus A330-200
  מחיר:
  $623
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במדריד  
  23/03 11:30 12:45 מדריד (MAD) - ברצלונה (BCN) IB-1130
  32A
  30/03 20:55 03:05 ברצלונה (BCN) - תל אביב (TLV) IB-2391
  Boeing 737-900
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $624
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 09:35 11:15 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1348
  Airbus A321-100/200
  30/03 17:50 19:50 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1549
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $624
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 09:35 11:15 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1348
  Airbus A321-100/200
  30/03 20:20 22:20 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1249
  Airbus A321-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121
  32A
  מחיר:
  $624
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  23/03 09:35 11:15 פריז שרל דה גול (CDG) - ברצלונה (BCN) AF-1348
  Airbus A321-100/200
  30/03 19:30 21:30 ברצלונה (BCN) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1049
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בפריז שרל דה גול  
  30/03 23:25 05:55 פריז שרל דה גול (CDG) - תל אביב (TLV) AF-1320
  32A
 • 23/03 16:20 20:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-687
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $637
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 21:15 23:15 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1138
  Airbus A321-100/200
  30/03 19:55 21:45 ברצלונה (BCN) - ציריך (ZRH) LX-1957
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: בציריך  
  30/03 22:40 04:35 ציריך (ZRH) - תל אביב (TLV) LX-256
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 07:20 10:40 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-811
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $641
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:35 14:15 איסטנבול (IST) - ברצלונה (BCN) TK-1467
  Boeing 737-800 (winglets)
  30/03 15:10 20:35 ברצלונה (BCN) - איסטנבול (IST) TK-1468
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 05:15 08:30 תל אביב (TLV) - איסטנבול (IST) TK-793
  32B
  מחיר:
  $641
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  23/03 12:35 14:15 איסטנבול (IST) - ברצלונה (BCN) TK-1467
  Boeing 737-800 (winglets)
  30/03 15:10 20:35 ברצלונה (BCN) - איסטנבול (IST) TK-1468
  32B
        עצירת ביניים: באיסטנבול  
  31/03 00:05 02:10 איסטנבול (IST) - תל אביב (TLV) TK-810
  Airbus A330-200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 16:00 18:00 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1132
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:45 17:45 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1813
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $642
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 13:05 15:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1128
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:45 17:45 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1813
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 07:00 10:10 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $648
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  23/03 13:00 15:00 מינכן (MUC) - ברצלונה (BCN) LH-1812
  32A
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 07:00 10:10 תל אביב (TLV) - מינכן (MUC) LH-681
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $648
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: במינכן  
  23/03 15:45 17:45 מינכן (MUC) - ברצלונה (BCN) LH-1814
  Airbus A320-100/200
  30/03 18:35 20:35 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1815
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 08:00 11:40 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-695
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $664
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 17:05 19:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1134
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:45 17:45 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1813
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:20 09:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $664
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 13:05 15:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1128
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:45 17:45 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1813
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 05:20 09:00 תל אביב (TLV) - פרנקפורט (FRA) LH-691
  Airbus A321-100/200
  מחיר:
  $664
  לפרטים
  בחר
  הזמן
        עצירת ביניים: בפרנקפורט  
  23/03 11:05 13:05 פרנקפורט (FRA) - ברצלונה (BCN) LH-1130
  Airbus A321-100/200
  30/03 15:45 17:45 ברצלונה (BCN) - מינכן (MUC) LH-1813
  Airbus A320-100/200
        עצירת ביניים: במינכן  
  30/03 22:10 03:50 מינכן (MUC) - תל אביב (TLV) LH-682
  Airbus A321-100/200
 • 23/03 01:00 05:10 תל אביב (TLV) - פריז שרל דה גול (CDG) AF-1121